Oppføringer av admin

Kristiansand kommune velger M_SOLUTION

M_SOLUTION er gjennom offentlig anbudsrunde valgt av Kristiansand kommune til bruk innenfor renhold og vaktmestertjenester – til sammen 220 brukere. Byggservice er en avdeling i Kristiansand Eiendom som yter renholds-, vaktmester- og vedlikeholdstjenester til kommunale bygg og andre kunder. Byggservice ønsket et mobilt registreringssystem for ressursbruk knyttet til drifts- og renholdstjenester. Arbeidstid og annet ressursforbruk […]

INSTA800 og dansk hygienestandard

M_SOLUTION støtter nå de nyeste kravene på en kombinert måling av INSTA800 og danske Hygiene Standard. Våre kunder har sett en økt etterspørsel etter kvalitetsmålinger og har satt høyere standarder for våre rapporteringsløsninger. INSTA800 er en nordisk standard for vurdering av rengjøringskvalitet som er utviklet av representanter fra rengjøringsselskaper, arbeidsgiverorganisasjon og fagforeninger, samt offentlige etater […]

Coor Service Management velger M_SOLUTION

Coor Service Management introduserer M_SOLUTION som deres mobilløsning for feltrapportering av utførte ronderinger hos en større kunde. Med M_SOLUTION ønsker Coor enkelt og effektivt å kunne verifisere at de utfører sine ronderinger for drift og vedlikehold av utstyr på kundeanlegg. Ved hjelp av smarttelefoner, NFC-tagger og et smart grensesnitt for overvåking av alle leveranser til […]

INSTA 800 – nå uten papirarbeid

M_SOLUTION har fjernet behovet for papir og etterarbeid i forbindelse med INSTA 800 kontroller. En spesialtilpasset modul i mobilappen sørger for å dokumentere den visuelle kontrollen med noen få skjermberøringer. Vi genererer også et tilfeldig utvalg av kontrollobjekter for deg, hvis du ønsker. Når siste rom er kontrollert er resultatet klart og kan sendes til kunde. […]

M_SOLUTION på FDV-Konferansen 2015

M-Solution stiller ut sine løsninger for FM-bransjen på FDV-konferansen 2. til 4. juni. Møt oss på vår stand og få høre om hvordan M_SOLUTION kan hjelpe deg med planlegging, tidsrapportering, inspeksjoner, kvalitetskontroller, avvikshåndtering, lønnsgenerering og generell driftsovervåking av dine tjenesteleveranser.