Kristiansand kommune velger M_SOLUTION

M_SOLUTION er gjennom offentlig anbudsrunde valgt av Kristiansand kommune til bruk innenfor renhold og vaktmestertjenester – til sammen 220 brukere.

Byggservice er en avdeling i Kristiansand Eiendom som yter renholds-, vaktmester- og vedlikeholdstjenester til kommunale bygg og andre kunder.

Byggservice ønsket et mobilt registreringssystem for ressursbruk knyttet til drifts- og renholdstjenester. Arbeidstid og annet ressursforbruk rapporteres via M_SOLUTION mobilapp og godkjennes via webløsningen M_SOLUTION. Godkjente transaksjoner overføres til ISY Eiendom før de faktureres i Visma. M_SOLUTION bidrar til sikker og effektiv registrering av

  • Timeforbruk for personell
  • Kjøring og reisekostnader
  • Forbruk av materiell og deler

Systemet registrerer timeforbruk både som manuell rapportering av timer på prosjekt og ved avlesning av NFC-/RFID-brikker ved ankomst og avreise fra bygg.

Med Kristiansand kommune, så har vi mer enn 1000 brukere i snart 20 kommuner i Norge, Sverige og Danmark.

INSTA800 og dansk hygienestandard

M_SOLUTION støtter nå de nyeste kravene på en kombinert måling av INSTA800 og danske Hygiene Standard. Våre kunder har sett en økt etterspørsel etter kvalitetsmålinger og har satt høyere standarder for våre rapporteringsløsninger.

INSTA800 er en nordisk standard for vurdering av rengjøringskvalitet som er utviklet av representanter fra rengjøringsselskaper, arbeidsgiverorganisasjon og fagforeninger, samt offentlige etater og andre kjøpere av renholdstjenester. Standarden er i dag brukt som et felles verktøy for objektivt måling av rengjøringskvalitet .

Dansk Hygiene Standard bygger i en viss grad på INSTA800, men er mer spesielt utviklet for rengjøring i helsemiljøet. M_SOLUTION viser området og kvalitetsnivå når du er logget inn i et lokale.

Coor Service Management velger M_SOLUTION

Coor Service Management introduserer M_SOLUTION som deres mobilløsning for feltrapportering av utførte ronderinger hos en større kunde. Med M_SOLUTION ønsker Coor enkelt og effektivt å kunne verifisere at de utfører sine ronderinger for drift og vedlikehold av utstyr på kundeanlegg. Ved hjelp av smarttelefoner, NFC-tagger og et smart grensesnitt for overvåking av alle leveranser til kunden, får de en enkel løsning for både brukere og kunder, som gir høy effektivitet, sikkerhet og kvalitet .

«Å kunne rapportere direkte på stedet der man utfører kundeleveransen sikrer en økt kvalitet på vår servicleveranse til våre kunder», sier Jim Rendahl, kontraktssjef i Coor Service Management AB . «M_SOLUTION har en veldig komplett plattform som støtter hele leveranseprosessen og møter våre, driftens og kundenes behov», fortsetter Jim Rendahl.

«Vi er veldig stolte av at Coor Service Managment fortsatt velger å jobbe med M_SOLUTION sine produkter», sier Bjørn Ludvigsen, daglig leder i M_SOLUTION. «M_SOLUTION er markedsleder i Skandinavia for mobil rapportering fra servicepersonell i felt, og at Coor Service Management nå fortsatt velger M_SOLUTION bekrefter vår posisjon.»

INSTA 800 – nå uten papirarbeid

M_SOLUTION har fjernet behovet for papir og etterarbeid i forbindelse med INSTA 800 kontroller. En spesialtilpasset modul i mobilappen sørger for å dokumentere den visuelle kontrollen med noen få skjermberøringer. Vi genererer også et tilfeldig utvalg av kontrollobjekter for deg, hvis du ønsker. Når siste rom er kontrollert er resultatet klart og kan sendes til kunde.

M_SOLUTION modul for INSTA 800 støtter uendelig mange kvalitetsprofiler.  Rapporteringsskjemaene tilpasses også alle tenkelige kundespesifikke eller romspesifikke tilleggskrav. Gjør du hygienekontroller sammen med INSTA? Ingen problem, siden M_SOLUTION varsler deg umiddelbart dersom rapporterte verdier er utenfor aktuelle grenseverdier.

M_SOLUTION på FDV-Konferansen 2015

M-Solution stiller ut sine løsninger for FM-bransjen på FDV-konferansen 2. til 4. juni.

Møt oss på vår stand og få høre om hvordan M_SOLUTION kan hjelpe deg med planlegging, tidsrapportering, inspeksjoner, kvalitetskontroller, avvikshåndtering, lønnsgenerering og generell driftsovervåking av dine tjenesteleveranser.

 

FDV-2015-arrangoerer-bred_full