m_sol_bg

Støtter hele leveranseprosessen.

for servicebransjen.

Smarte mobile løsninger

Kontakt oss for en demo i dag!

Skreddersydd rapportering og oppfølging i realtid

M_SOLUTION er utviklet for å gi deg et så fleksibelt mobilt forretnings- og rapporteringssystem som mulig. Du kan selv definere de aktiviteter du ønsker å rapportere.

 • PLANLEGG ALLE SERVICELEVERANSER OG OPPDRAG

  Administrer dine kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag i M_SOLUTION og få fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning. Planleggingsmodulen kan også anvendes til å generere lønns- og fakturagrunnlag.

 • FØLG OPP VIRKSOMHETEN I REALTID

  Arbeidslister, planlagte oppdrag og serviceleveranser oppdateres i realtid, etter hvert som dine kollegaer rapporterer fra feltet. Slik er du alltid oppdatert om driftsituasjonen. M_SOLUTION kan til og med varsle deg når oppdrag ikke startes opp til planlagt tid.

 • RAPPORTER FOR TILSTEDEVÆRELSE OG ARBEIDSTID

  Anvend M_SOLUTION’s smarte mobile applikasjoner til å dokumentere tilstedeværelse hos dine kunder, samtidig som timelistene genereres automatisk.

 • UTFØR KVALITETSKONTROLLER OG INSTA 800

  Anvend M_SOLUTION til å utføre inspeksjoner, kvalitetskontroller, servicerapporter og INSTA 800. Du kan selv definere dine egne skjema og sjekklister som du vill benytte i rapporteringen.

 • FÅ FULL OVERSIKT OVER ALLE AVVIK OG BESTILLINGER

  I M_SOLUTION kan dine kunder og medarbeidere registrere avvik og bestillinger via mobil og web. Benytt egendefinerte skjema til å samle den informasjonen du behøver. Bildedokumentasjon gjøres enkelt med mobilens kamera. Systemet varsler deg om nye hendelser, og du kan automatisk skape nye arbeidsordre basert på forespørsler.

Unike verktøy og enkel prismodell

M_SOLUTION er en skybasert tjeneste som inneholder en rekke ulike standardmoduler for planlegging, bemanning, arbeidsordre, driftsoppfølging og kvalitetssikring.

Ingen installasjon – du betaler en månedslisens pr. bruker. Enkelt og smidig!

Copyright M_SOLUTION