INSTA800 og dansk hygienestandard

M_SOLUTION støtter nå de nyeste kravene på en kombinert måling av INSTA800 og danske Hygiene Standard. Våre kunder har sett en økt etterspørsel etter kvalitetsmålinger og har satt høyere standarder for våre rapporteringsløsninger.

INSTA800 er en nordisk standard for vurdering av rengjøringskvalitet som er utviklet av representanter fra rengjøringsselskaper, arbeidsgiverorganisasjon og fagforeninger, samt offentlige etater og andre kjøpere av renholdstjenester. Standarden er i dag brukt som et felles verktøy for objektivt måling av rengjøringskvalitet .

Dansk Hygiene Standard bygger i en viss grad på INSTA800, men er mer spesielt utviklet for rengjøring i helsemiljøet. M_SOLUTION viser området og kvalitetsnivå når du er logget inn i et lokale.