Kristiansand kommune velger M_SOLUTION

M_SOLUTION er gjennom offentlig anbudsrunde valgt av Kristiansand kommune til bruk innenfor renhold og vaktmestertjenester – til sammen 220 brukere.

Byggservice er en avdeling i Kristiansand Eiendom som yter renholds-, vaktmester- og vedlikeholdstjenester til kommunale bygg og andre kunder.

Byggservice ønsket et mobilt registreringssystem for ressursbruk knyttet til drifts- og renholdstjenester. Arbeidstid og annet ressursforbruk rapporteres via M_SOLUTION mobilapp og godkjennes via webløsningen M_SOLUTION. Godkjente transaksjoner overføres til ISY Eiendom før de faktureres i Visma. M_SOLUTION bidrar til sikker og effektiv registrering av

  • Timeforbruk for personell
  • Kjøring og reisekostnader
  • Forbruk av materiell og deler

Systemet registrerer timeforbruk både som manuell rapportering av timer på prosjekt og ved avlesning av NFC-/RFID-brikker ved ankomst og avreise fra bygg.

Med Kristiansand kommune, så har vi mer enn 1000 brukere i snart 20 kommuner i Norge, Sverige og Danmark.