Coor Service Management väljer M_SOLUTION

Coor Service Management inför nu M_SOLUTION som sin mobila lösning för fältrapportering av utförda ronderingar i ett större kundkontrakt. Genom M_SOLUTION vill Coor enkelt och effektivt kunna verifiera att man utfört sina ronderingar för tillsyn och skötsel av inventarier på kundens anläggningar direkt på plats när det utförs. Med hjälp av Smartphones, NFC taggar och ett smart gränssnitt för uppföljning av alla leveranser till kund, får man en enkel lösning för både användare och kunder som ger hög effektivitet, säkerhet och kvalitet.

”Att kunna rapportera direkt på plats där en kundleverans sker säkerställer en utökad kvalitet i våra serviceleveranser till våra kunder”, säger Jim Rendahl, kontraktschef inom Coor Service Management AB. ”M_SOLUTION har en väldigt komplett plattform som stödjer hela serviceleveransprocessen och möter de behov vi, verksamheten och kunderna har”,fortsätter Jim Rendahl.

”Vi är mycket stolta över att Coor Service Managment fortsatt väljer att arbeta med M_SOLUTION´s produkter”, säger Björn Ludvigsen, VD för M_SOLUTION. ”M_SOLUTION är ledande på marknaden i Skandinavien för mobil rapportering från servicemedarbetare på fältet och att Coor Service Management nu fortsatt väljer M_SOLUTION bekräftar vår position”.