m_sol_bg

Stödjer hela leveransprocessen.

för servicebranschen.

Smarta mobila lösningar

Kontakta oss för en demo i dag!

Skräddarsydd rapportering och uppföljning i realtid

M_SOLUTION är utvecklat för att ge dig ett så flexibelt mobilt verksamhets- och rapporteringssystem som är möjligt. Du kan själv definiera vilka aktiviteter som du önskar att rapportera.

 • PLANERA ALLA SERVICELEVERANSER OCH UPPDRAG

  Administrera alla kundavtal, projekt, order och uppdrag i M_SOLUTION och få full översikt över resursbehov och bemanning. Planeringsmodulen kan också användas till att generera löne- och fakturaunderlag.

 • FÖLJ UPP VERKSAMHETEN I REALTID

  Arbetslistor, planerade uppdrag och utförda serviceleveranser uppdateras i realtid efterhand som dina kollegor rapporterar från fältet. På så sätt är du alltid uppdaterad om driftsförhållanden. M_SOLUTION kan till och med varsla dig när uppdrag inte startas upp på planerad tid.

 • RAPPORTER FÖR NÄRVARO OCH ARBETSTID

  Använd M_SOLUTIONs smarta mobila applikationer till att dokumentera närvaro hos dina kunder, samtidigt som timlistor genereras automatiskt.

 • UTFÖR KVALITETSKONTROLLER OCH INSTA 800

  Använd M_SOLUTION till att utföra inspektioner, kvalitetskontroller, servicerapporter och INSTA 800. Du kan själv definiera formulär och checklistor som du vill använda i rapporteringen.

 • FÅ FULL ÖVERSIKT ÖVER ALLA AVVIKELSER OCH BESTÄLLNINGAR

  I M_SOLUTION kan dina kunder och medarbetare registrera avvikelser och beställningar via mobil och webb. Använd egendefinierade formulär till att hämta den information du behöver. Bilddokumentation görs enkelt med mobilens kamera. Systemet larmar dig om nya saker och du kan automatiskt skapa nya arbetsorder baserat på förfrågningar.

Unika verktyg och enkel prismodell

M_SOLUTION är en molnbaserad tjänst som innehåller en rad olika standardmoduler för planering, bemanning, arbetsorderhantering, verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring.

Ingen installation, du betalar enbart en månadslicens per användare. Enkelt og smidigt!

Copyright M_SOLUTION