INSTA 800 och Dansk Hygienstandard

M_SOLUTION har nu stöd för de senaste kraven på en kombinerad mätning av INSTA 800 och Dansk Hygienstandard. Våra kunder har sett ett ökat krav på kvalitetsmätningar och det har ställt högre krav på våra rapporteringslösningar.

INSTA 800 är en nordisk standard för bedömning av städkvalitet som är framtagen av representanter från städföretag, arbetsgivarorganisation och fackföreningar samt statliga myndigheter och andra köpare av städtjänster. Standarden används idag som ett gemensamt verktyg för att så objektivt som möjligt mäta städkvaliten.

Dansk Hygienstandard utgår i viss mån från INSTA 800 men är mer specifikt utvecklad för städning i vårdmiljö.

M_SOLUTION visar area och kvalitetsnivå när du är inloggad på en lokal. Kvalitetsnivån är en kombination av INSTA 800 och Dansk Standard och kan definieras individuellt för varje objekt i lokalen. Någon som kunden själv administrerar.

Registreringen av observationer görs genom att peka på respektive fält i INSTA formuläret samt bedöma de aktuella Tagytorna för lokalen i fråga. Du ser direkt om kvalitén hålls eller inte, om den blir underkänd så blir hela skärmen röd.

Kommentarsfält, bildfält och andra formulär kan fritt läggas till, och det går även att teckna/skriva på bilden som ytterligare information.

Som kvittering så kan man lagra en underskrift på skärmen.

Rapporter och översikter visas på internet, där du också kan lägga till ytterligare information.

Coor Service Management väljer M_SOLUTION

Coor Service Management inför nu M_SOLUTION som sin mobila lösning för fältrapportering av utförda ronderingar i ett större kundkontrakt. Genom M_SOLUTION vill Coor enkelt och effektivt kunna verifiera att man utfört sina ronderingar för tillsyn och skötsel av inventarier på kundens anläggningar direkt på plats när det utförs. Med hjälp av Smartphones, NFC taggar och ett smart gränssnitt för uppföljning av alla leveranser till kund, får man en enkel lösning för både användare och kunder som ger hög effektivitet, säkerhet och kvalitet.

”Att kunna rapportera direkt på plats där en kundleverans sker säkerställer en utökad kvalitet i våra serviceleveranser till våra kunder”, säger Jim Rendahl, kontraktschef inom Coor Service Management AB. ”M_SOLUTION har en väldigt komplett plattform som stödjer hela serviceleveransprocessen och möter de behov vi, verksamheten och kunderna har”,fortsätter Jim Rendahl.

”Vi är mycket stolta över att Coor Service Managment fortsatt väljer att arbeta med M_SOLUTION´s produkter”, säger Björn Ludvigsen, VD för M_SOLUTION. ”M_SOLUTION är ledande på marknaden i Skandinavien för mobil rapportering från servicemedarbetare på fältet och att Coor Service Management nu fortsatt väljer M_SOLUTION bekräftar vår position”.

M_SOLUTION ställer ut på Service & Supply mässan i Malmö 6-7 november

Under 6-7 november ställer M_SOLUTION ut på Service & Supply mässan i Malmö. Platsen är Malmömässan i Hyllie.

Vi välkomnar både befintliga kunder och intresserade FM och Städbolag att besöka oss i montern.  Det finns möjlighet att testa och se vårt system live med bla planering och uppföljning av serviceuppdrag, dashboard för beslutsstöd, INSTA 800, elektroniska kvittenslistor, tidstämplingsterminal mm.

Läs mer om mässan här.