INSTA 800 och Dansk Hygienstandard

M_SOLUTION har nu stöd för de senaste kraven på en kombinerad mätning av INSTA 800 och Dansk Hygienstandard. Våra kunder har sett ett ökat krav på kvalitetsmätningar och det har ställt högre krav på våra rapporteringslösningar.

INSTA 800 är en nordisk standard för bedömning av städkvalitet som är framtagen av representanter från städföretag, arbetsgivarorganisation och fackföreningar samt statliga myndigheter och andra köpare av städtjänster. Standarden används idag som ett gemensamt verktyg för att så objektivt som möjligt mäta städkvaliten.

Dansk Hygienstandard utgår i viss mån från INSTA 800 men är mer specifikt utvecklad för städning i vårdmiljö.

M_SOLUTION visar area och kvalitetsnivå när du är inloggad på en lokal. Kvalitetsnivån är en kombination av INSTA 800 och Dansk Standard och kan definieras individuellt för varje objekt i lokalen. Någon som kunden själv administrerar.

Registreringen av observationer görs genom att peka på respektive fält i INSTA formuläret samt bedöma de aktuella Tagytorna för lokalen i fråga. Du ser direkt om kvalitén hålls eller inte, om den blir underkänd så blir hela skärmen röd.

Kommentarsfält, bildfält och andra formulär kan fritt läggas till, och det går även att teckna/skriva på bilden som ytterligare information.

Som kvittering så kan man lagra en underskrift på skärmen.

Rapporter och översikter visas på internet, där du också kan lägga till ytterligare information.